Home | WYDZIAŁ I PRACOWNICY | O Wydziale | Władze i administracja

Władze i administracja

Wydział Pedagogiczny
ul. Mokotowska 16/20,   00-561 Warszawa
Telefon – centrala: 55-308-00
tel.: 22 629 34 04
fax. 22 629 89 79
email.:pedagog@pedagog.uw.edu.pl

 

Władze Wydziału Pedagogicznego UW
  nr pokoju kontakt
prof. dr hab. Anna Wiłkomirska
Dziekan
121 22 629 34 04, wew.308 18
awilkomirska@uw.edu.pl
dr hab. Anna Zielińska, prof. UW
Prodziekan ds. naukowych
122 22 629 34 04, wew. 308 18
azielinska@uw.edu.pl
dr hab. Barbara Murawska
Prodziekan ds. studenckich
115 22 629 51 72, wew. 308 28
barbaramurawska@uw.edu.pl
dr hab. Rafał Godoń
Kierownik Studiów Niestacjonarnych
118 22 628 91 54, wew. 308 11
r.p.godon@uw.edu.pl
dr hab. Małgorzata Żytko, prof. UW
Kierownik Studiów Doktoranckich
226 22 553 08 59, wew. 308 59
mzytko@uw.edu.pl
Administracja Wydziału Pedagogicznego UW
Sekretariat Dziekana
mgr Joanna Kraśnicka 120 22 629 34 04, wew.308 18
fax 22 553 08 74
j.krasnicka@uw.edu.pl pedagog@pedagog.uw.edu.pl
SEKRETARIAT OGÓLNY
mgr Maria Walczewska
113 tel. /fax 22 629 89 79, wew. 308 14

m.walczewska@uw.edu.pl

mgr Elżbieta Czerska-Szczepaniak
119 22 55 308 68
e.czerska@uw.edu.pl
mgr Marta Uzarska-Bachmura
310 22 55 308 65
m.uzarska@uw.edu.pl
SEKCJA DYDAKTYCZNA
SEKRETARIAT DS. DYDAKTYKI
pokój nr 116 – poniedziałek-piątek: 10:30-13:30
mgr Anna Szewczyk
Kierownik Sekcji Dydaktycznej
116 55 308 21, 26 wew. 308 21, 26
a.szewczyk@uw.edu.pl
mgr Anna Skowrońska 116 55 308 21 wew. 308 21
a.skowronska@uw.edu.pl
SEKRETARIAT DS. STUDENCKICH
pokój nr 114 – poniedziałek, wtorek, środa: godz. 9.00 – 12.00, piątek: godz. 10.00 – 14.00
Barbara Dobrowolska

114 22 629 51 72, wew. 308 28
b.dobrowolska@uw.edu.pl
mgr Agnieszka Tokarzewska

114 22 629 51 72, wew. 308 28
a.tokarzewska@uw.edu.pl
Hanna Żegota

114 22 629 51 72, wew. 308 28
h.zegota@uw.edu.pl
pokój nr 117 – wtorek, środa, piątek: godz. 10.00 – 13.00,
sobota: godz. 09.00 – 15.00 (tylko podczas zjazdów)
mgr Ilona Kowalak-Grabowy

117 22 628 91 54, wew. 308 11
i.kowalak@uw.edu.pl
mgr Maria Skowrońska

117 22 628 91 54, wew. 308 11
m.skowronska@uw.edu.pl

 Uwaga: dzwoniąc z miasta uzyskamy bezpośrednie połączenie z numerem wewnętrznym, gdy numer wewnętrzny poprzedzimy cyfrą 55.

Sekcja Finansowa, Biblioteka, Sekcja Techniczna, Sekcja Gospodarcza