Home | WYDZIAŁ I PRACOWNICY | O Wydziale | Struktura administracyjna Wydziału Pedagogicznego

Struktura administracyjna Wydziału Pedagogicznego

Adres:

Uniwersytet Warszawski
Wydział Pedagogiczny
ul. Mokotowska 16/20
00-561 Warszawa

E-mail: pedagog@pedagog.uw.edu.pl

Telefon – centrala: (022) 55-308-00

Telefonując na Wydział bez pośrednictwa centrali, wystarczy zamiast końcowych dwóch zer wstawić numer wewnętrzny.

Stan na dzień 01.10.2017 r.

Struktura Wydziału Pedagogicznego od 1 marca 2017 r. Pokój Tel. wew. Nr teczki
Katedra Biomedycznych Podstaw Rozwoju i Seksuologii 
Prof. dr hab. Zbigniew Izdebski (Kierownik Katedry)
209 20 17
Dr hab. Remigiusz Kijak 209 20 17
Dr hab. Anna Kowalewska 209 20 17
Dr Agnieszka Małkowska-Szkutnik 220 49 17
Zakład Wczesnej Edukacji i Kształcenia Nauczycieli
Dr hab. Małgorzata Żytko, prof. UW (Kierownik Zakładu)
226 73 13
Dr hab. Krystyna Lubomirska  226 73 10
Dr hab. Marlena Plebańska
Dr Katarzyna Brzosko-Barratt 227 71 13
Dr Joanna Dobkowska
Dr Lidia Nowakowska 227 71 13
Dr Marta Radwańska 423 71 10
Dr Małgorzata Sieńczewska 225 59 13
Dr Dorota Sobierańska 228 23 13
Dr Artur Stępniak
Dr Ewa Suchecka 227 61 10
Dr Aleksandra Szyller 228 23 13
 Katedra Edukacji Ustawicznej i Andragogiki
Prof. dr hab. Józef Półturzycki 420 52 14
Dr hab. Ewa Skibińska (Kierownik Katedry)
422 15 16
Dr Ewa Dębska 422 15 9
Dr Anna Marianowska 422 15 9
Dr Krzysztof Pierścieniak 209 20 9
Dr Zuzanna Wojciechowska
Katedra Pedagogiki Społecznej i Pedagogiki Specjalnej      
Zakład Badań nad Środowiskami Wychowawczymi
Dr hab. Maria Kolankiewicz, prof. UW (Kierownik Katedry)
333 27 12
Dr hab. Waleria Z. Stelmaszuk 324 35 12
Dr Ewa Kozdrowicz 333 27 12
Dr Anna Frindt – Bajson 331 69 11
Dr Anna Dąbrowska 331 69 11
Dr Adam Grodzki 329 34 11
Dr Urszula Markowska-Manista
Dr Ewa Palamer-Kabacińska 331 69 11
Zakład Integracji, Inkluzji i Edukacji Społecznej
Prof. dr hab. Krystyna Marzec-Holka 318
Dr hab. Grażyna Dryżałowska, prof. UW 217 29 18
Dr hab. Agnieszka Naumiuk 325 75 12a
Dr Magdalena Kuleta-Hulboj 325 75 12a
Dr Marta Pietrusińska 333 27 12
Dr Monika Skura 217 29 18
Zakład Interdyscyplinarnych Badań Nad Kulturą
Dr hab. Elżbieta Durys
Dr hab. Mirosław Pęczak 322  33
Dr Anna Jawor
Dr Michał Rauszer 322  33
Dr Piotr Zańko 322  33
Katedra Dydaktyki i Pedeutologii
Prof. dr hab. Joanna Madalińska-Michalak (Kierownik Katedry)
314 51 21
Prof. dr hab. Stefan Mieszalski 315 43 8
Dr hab. Barbara Murawska 219a/115 5628 21
Dr Jerzy Marek 317 42 8
Dr Dobromir Dziewulak 315 43 8
Dr Joanna Pękala 316 44 8
Dr Ewa Wasilewska-Kamińska 316 44 8
Mgr Anna Sobolewska 317 42 8
Zakład Humanistycznych Podstaw Pedagogiki
Pracownia Historii Oświaty i Wychowania
Dr hab. Adam Fijałkowski, prof. UW (Kierownik Zakładu)
416 55 1
Dr hab. Janina Kamińska  417 55 1
Dr Katarzyna Buczek 416 55 1
Pracownia Filozoficznych Podstaw Pedagogiki
Dr hab. Andrzej Wierciński, prof. UW 500  70 15
Dr hab. Paulina Sosnowska 319 46 3
Dr Katarzyna Dworakowska 319 46 3
Pracownia Pedagogiki Ogólnej i Filozofii Edukacji
Dr hab. Jan Rutkowski  500 70 15
Dr hab. Rafał Godoń 500/118 70/11 15
Dr Małgorzata Przanowska 500 70 15
Dr Halina Rotkiewicz 500 70 15
Zakład Edukacji Estetycznej i Studiów nad Kulturą
Prof. dr hab. Krystyna Milczarek-Pankowska (Kierownik Zakładu)
326 38 5
Prof. dr hab. Irena Wojnar 323 36 5
Dr Barbara Kwiatkowska-Tybulewicz 323 36 5
Dr Mariusz Samoraj 322 33 5
Katedra Polityki Oświaty i Społecznych Badań nad Edukacją
Prof. dr hab. Anna Wiłkomirska 121/329 18/34 11
Dr hab.  Roman Dolata, prof. UW (Kierownik Katedry)
411 41 21
Dr hab. Małgorzata Karwowska-Struczyk, prof. UW 223 58 10
Dr hab. Grzegorz Szumski, prof. UW 305
Dr hab. Anna Zielińska, prof. UW 122/333 18/27 12
Dr Monika Jakubowska 318 45 21
Dr Joanna Smogorzewska 305
Dr Marek Smulczyk
Dr Hanna Tomaszewska-Pękała 509/333 27/62 12
Dr Kamila Wichrowska 223 58 10
Dr Agnieszka Wołowicz 305
Dr Aleksandra Jasińska-Maciążek 509 62 12
Mgr Krzysztof Bulkowski
Mgr Paulina Marchlik 509 62 12
Mgr Olga Wysłowska 223 58 10