Biblioteka

Wydziału Pedagogicznego im. prof. Bogdana Suchodolskiego

00-561 Warszawa, ul. Mokotowska 16/20
tel: 55-308-64 – wypożyczalnia i informatorium

mgr Urszula Pawłowicz kierownik Biblioteki
tel.: 55-308-66, 625-31-42
fax: 629-89-79

email: ue.pawlowicz@uw.edu.pl

E-mail: biblio.pedagog@uw.edu.pl 

Zobacz: Regulamin Biblioteki WPUW

Biblioteka
nr pokoju kontakt
Kierownik Biblioteki
mgr Urszula Pawłowicz
18 22 55 308 66 wew. 308 66
ue.pawlowicz@uw.edu.pl
Czytelnia 10 wew. 308-16
Wypożyczalnia 12 wew. 308-64
mgr Urszula Jaskólska 109 wew. 308 10
ujaskolska@uw.edu.pl
mgr inż. Piotr Iżyłowski 104 wew. 308 67
mgr Dorota Michałowska 128 wew. 308 63
dmichalowska@uw.edu.pl
mgr Katarzyna Potrzebowska-Pietrzak 104 wew. 308-67
k.potrzebowska@uw.edu.pl
Elżbieta Stojowska 109 wew. 308 10
mgr Mariola Cendrowicz 128 wew. 308 63
m.cendrowicz@uw.edu.pl

 

Biblioteka powstała w roku akademickim 1956/57, rok później udostępniono w niej czytelnię. W 1993 roku nadano jej imię prof. Bogdana Suchodolskiego.

Biblioteka gromadzi materiały z zakresu: pedagogiki, psychologii, socjologii, filozofii, kulturoznawstwa, antropologii i metodyki nauczania oraz nauk pokrewnych (książki, czasopisma, kasety video). Posiada dostęp do czasopism elektronicznych prenumerowanych wspólnie z Biblioteką Uniwersytecką.

Zbiory Biblioteki liczą około 70 000 woluminów, w tym około 62 000 woluminów książek oraz 8 000 woluminów czasopism.

Biblioteka posiada w swoich zbiorach księgozbiór prof. B. Nawroczyńskiego oraz kolekcję prof. A. Hulka.

Od grudnia 2003 r. współtworzy centralny katalog zbiorów bibliotecznych NUKAT. Prowadzi też, wspólnie z Biblioteką Uniwersytecką w Warszawie, katalog elektroniczny dostępny ze strony pod adresem: http://www.buw.uw.edu.pl (Pozycje widoczne z poziomu rekordu egzemplarza.)

Czytelnia:
Czytelnia jest ogólnie dostępna, posiada 32 miejsca.

UWAGA! Zmiana godzin pracy!
poniedziałki – 10.00-17.00
wtorki – 10.00-17.00
środy – 10.00-17.00
czwartki – 10.00-17.00
piątki – 10.00-17.00
W czasie zjazdów studentów zaocznych:
soboty – 10.00-15.00

Wypożyczalnia:
Książki wydane przed 1950 rokiem nie są wypożyczane.
Z wypożyczalni mogą korzystać tylko studenci i pracownicy Wydziału Pedagogicznego UW.

UWAGA! Zmiana godzin pracy!
poniedziałki – 10.00-17.00
wtorki – 10.00-17.00
środy – 10.00-17.00
czwartki – 10.00-17.00
piątki – 10.00-17.00
W czasie zjazdów studentów zaocznych:
soboty – 10.00-15.00
niedziele – 10.00-14.00

Wypożyczalnia Międzybiblioteczna
mgr Dorota Michałowska dmichalowska@uw.edu.pl

Tel.: (22) 55 308 63

Osoby pragnące skorzystać z naszych zbiorów w ramach wypożyczalni międzybibliotecznej proszę o wcześniejszy kontakt.Wypożyczenie może nastąpić tylko po wcześniejszych konsultacjach

Zwrotu można dokonać w godzinach pracy wypożyczalni.
Proszę pamiętać o odebraniu rewersu.

Biblioteka prowadzi katalogi:
–  alfabetyczny książek,
–  systematyczny książek,
–  wydawnictw ciągłych,
–  prac doktorskich,
–  prac pracowników Wydziału,
–  prac magisterskich,
–  topograficzny zbiorów znajdujących się poza magazynami Biblioteki.

 

Od dnia 1 stycznia 2007 Biblioteka nie prowadzi już kartkowego katalogu alfabetycznego. Publikacje wpływające po tej dacie są dostępne jedynie w katalogu elektronicznym prowadzonym wspólnie z Biblioteką Uniwersytecką w Warszawie. www.buw.uw.edu.pl. Nasze książki są widoczne z pozycji egzemplarza.

Zapraszamy do zapoznania się z wykazem nabytków. Szczegółowy opis bibliograficzny i informacje o sygnaturze znajdziecie Państwo przeglądając katalog online bibliotek UW.

Propozycje zakupu nowych pozycji prosimy składać mailowo na adres Kierownika Biblioteki.

 

UWAGA:

 

Zgodnie zdecyzją Rektora UW o bezgotówkowych rozliczeniach w obrębie Uniwersytetu Warszawskiego uprzejmie informujemy, że naliczone przez system kary za przetrzymane książki (40 groszy / vol. / doba) należy wpłacać na poniższy numer rachunku:

 

Uniwersytet Warszawski Wydział Pedagogiczny

  1. Krakowskie Przedmieście 26/28

00-927 Warszawa

69 1160 2202 0000 0000 6084 9408

Bank Millenium

 

W tytule wpłaty prosimy wpisać:

BIBLIOTEKA – IMIĘ i NAZWISKO

NR ALBUMU

Konto zostanie odblokowane po przekazaniu do Wypożyczalni potwierdzenia wpłaty przez pełnomocnika kwestora UW.

 

Zobacz listę nowości ze stycznia

Zobacz listę z lutego

Zobacz listę z marca

Zobacz listę z kwietnia

Zobacz listę z maja

Zobacz listę z czerwca

Zobacz listę z września