Home | STUDIA I STUDENCI | Studenci | Studenckie koła naukowe

Studenckie koła naukowe

Na Wydziale funkcjonują koła naukowe, zrzeszające studentów zainteresowanych poszerzaniem swojej wiedzy i umiejętności w różnorodnej problematyce. Do tej pory prorektor do spraw studenckich zarejestrował dziewięć tego typu organizacji studenckich działających na Wydziale Pedagogicznym UW. Zainteresowani powinni skontaktować się z opiekunem, liderem koła lub szukać bieżących informacji na tablicy Kół Naukowych (półpiętro)

Informacje o zakładaniu oraz funkcjonowaniu kół  naukowych znajdują się tutaj

 


Naukowe Koło Fotografii Społecznej

Opiekun: dr Leszek Rowicki
Lider: Olga Błachnio
Kontakt: e-mail: nkfswp@gmail.com
Strona internetowa: http://nkfswp.daportfolio.com/

 


Studenckie Koło Współpracy Europejskiej

Opiekun: dr Zofia Waleria Stelmaszuk, e-mail: z.w.stelmaszuk@uw.edu.pl
Liderzy:  Justyna Żuchowska, e-mail: j.zuchowska@student.uw.edu.pl Kontakt: e-mail: skwe.pedagog@uw.edu.pl oraz tablica informacyjna przy pok. 324

 


Warszawskie Koło Andragogiczne

Opiekun: dr Monika Gromadzka
Lider: Dorota Mierzowska
Kontakt: wka.kn@uw.edu.pl; pok. 422; tel. 55 308 15

www.kolo-wka.uw.edu.pl

 


Koło Naukowe Rewalidacji „KONAR”

Opiekun: dr hab. Grażyna Dryżałowska
Lider:
Kontakt: e-mail:b.wilimborek@gmail.com


Doktoranckie Koło Naukowe Kształcenia Filozoficznego

Opiekun: dr Katarzyna Dworakowska
Lider: mgr Agnieszka Tys
Kontakt: knkf.uw@gmail.com


Studenckie Koło Naukowe Po(d)gląd

Opiekun: dr Jan Rutkowski
Lider: Ewa Pankowska
Kontakt e-mail: podglad.wpuw@gmail.com


Koło Naukowe Kierunek: Rozwój

Opiekun: dr Agnieszka Małkowska-Szkutnik  amalkowska@uw.edu.pl
Lider: Agnieszka Michalska
Kontakt e-mail: skn.kierunek.rozwoj@wp.pl


Koło Studencko-Doktoranckie Edukacji dla Różnorodności „Dialog”

Opiekun: dr Marta Pietrusińska
Lider: Antonia Sochaczewska, Aleksandra Iwanowska


Naukowe koło Teatr Naprzeciwko

Nazwa: Teatr Naprzeciwko
Opiekun: dr Barbara Kwiatkowska-Tybulewicz
Prezes: Martyna Roszkowska
Kontakt: teatrpedagog.info@gmail.com
Fanpage: https://www.facebook.com/TeatrNaprzeciwko/