Home | STUDIA I STUDENCI | Kalendarz akademicki

Kalendarz akademicki

ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018

na podstawie Postanowienia nr 2
Rektora Uniwersytetu Warszawskiego
z dnia 30 stycznia 2017 r.
w sprawie określenia organizacji roku akademickiego 2017/2018
na Uniwersytecie Warszawskim

Na podstawie § 18 ust. 1 Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Warszawskim (tekst jednolity Monitor UW z 2015 r., poz. 71) określa się organizację roku akademickiego 2017/2018 w sposób następujący:
1. SEMESTR ZIMOWY 01.10.2017-16.02.2018
W tym:
Zajęcia dydaktyczne (blok I)* 01.10.2017-31.10.2017
termin składania wniosku o usunięcie podpięcia przedmiotu od programu studiów (zgodnie z par. 28 ust. 5 Regulaminu Studiów na UW) 27.10.2017
Zajęcia dydaktyczne (blok II)* 02.11.2017-03.12.2017
Zajęcia dydaktyczne (blok III)* 04.12.2017-22.12.2017
Zajęcia dydaktyczne (blok III c.d.)* 08.01-2018-26.01.2018
I tura zapisów na zajęcia w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017, okres dokonywania podpięć przedmiotów realizowanych w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017 (zgodnie z par. 18 ust. 1 oraz par. 19 ust. 6 Regulaminu Studiów na UW) 01.12.2017-30.12.2017
Termin rezygnacji z zaliczenia przedmiotu w semestrze zimowym (zgodnie z par. 28 ust. 10 Regulaminu Studiów na UW) 19.01.2018
Wakacje zimowe 23.12.2017-07.01.2018
Egzaminacyjna sesja zimowa 27.01.2018-9.02.2018
W tym:
Egzaminy z języków obcych 29.01.2018
Przerwa międzysemestralna 10.02.2018-16.02.2018
2. SEMESTR LETNI 17.02.2018-30.09.2018
W tym:
Zajęcia dydaktyczne (blok I)* 17.02.2018-18.03.2018
Zajęcia dydaktyczne (blok II)* 19.03.2018-30.04.2018
Termin składania wniosku o usunięcie podpięcia przedmiotu od programu studiów (zgodnie z par. 28 ust. 5 Regulaminu Studiów na UW) 12.03.2018
Zajęcia dydaktyczne (blok III)* 04.05.2018-10.06.2018
Termin rezygnacji z zaliczenia przedmiotu w semestrze letnim (zgodnie z par. 28 ust. 10 Regulaminu Studiów na UW) 01.06.2018
Egzaminacyjna sesja poprawkowa semestru zimowego 02.03.2018-08.03.2018
W tym:
Egzaminy poprawkowe z języków obcych 03.03.2018
Wakacje wiosenne 29.03.2018-03.04.2018
Dni wolne od zajęć dydaktycznych (Juwenalia) 11-12.05.2018
I tura zapisów na zajęcia całoroczne i w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018, okres dokonywania podpięć przedmiotów realizowanych w semestrze zimowym i całym roku akademickim 2017/2018 (zgodnie z par. 18 ust. 1 oraz par. 19 ust. 6 Regulaminu Studiów na UW) 01.06.2018-30.06.2018
Egzaminacyjna sesja letnia 11.06.2018-01.07.2018
W tym:
Egzaminy z języków obcych 11.06.2018
Wakacje letnie (w tym minimum 4 tygodnie nieprzerwanych wakacji letnich oraz praktyki programowe) 02.07.2018-30.09.2018
Blok wakacyjny I* 09.07.2018-12.08.2018
Blok wakacyjny II* 20.08.2018-23.09.2018
Egzaminacyjna sesja poprawkowa semestru letniego 01.09.2018-15.09.2018
Egzaminy poprawkowe z języków obcych 01.09.2018
Okres, w którym należy podjąć wszystkie indywidualne decyzje dotyczące zaliczenia roku akademickiego 2016/2017 17.09.2018-30.09.2018

* daty bloków są umowne, ocznaczają początek i koniec zajęć krótszych niż semestr oraz nie mają charakteru obligatoryjnego
Kalendarz roku akademickiego 2018/2019 (Pobierz)

Kalendarz roku akademickiego 2017/2018 (Pobierz)