Home | REKRUTACJA | Kalendarz rekrutacji – studia stacjonarne

Kalendarz rekrutacji – studia stacjonarne

CZERWIEC-LIPIEC

Studia stacjonarne I stopnia

 

L.P.

 

 

ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

 

 

TERMINY

 

 

1. Rozpoczęcie rejestracji w IRK 5 czerwca 2018 r.
2. Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych 4 lipca 2018 r.
3. Pobranie przez system IRK ostatnich wpłat kandydatów 9 lipca 2018 r.
4. Pobranie przez komisję rekrutacyjną z systemu IRK list kandydatów 9 lipca 2018 r.

 

5. Zatwierdzenie przez UKR wyników rekrutacji na studia 11-12 lipca 2018 r.
6. Ogłoszenie wyników 13 lipca 2018 r. ok godz. 14.00
7. Przyjmowanie dokumentów od kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia* I tura 16-18 lipca 2018 r.
8. Kolejne tury przyjmowania dokumentów od kandydatów na studia, uruchamiane w przypadku niewypełnienia limitu miejsc* II tura 19-20 lipca 2018 r.
III tura 23-24 lipca 2018 r.

Studia stacjonarne II stopnia

 

L.P.

 

ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

 

TERMINY

 

1. Rozpoczęcie rejestracji w IRK 5 czerwca 2018 r.
2. Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych 17 lipca 2018 r.
3. Pobranie przez system IRK ostatnich wpłat kandydatów 19 lipca 2018 r.
4. Pobranie przez komisję rekrutacyjną z systemu IRK list kandydatów 19 lipca 2018 r.

 

5. Zatwierdzenie przez UKR wyników rekrutacji na studia 20 lipca 2018 r.
6. Ogłoszenie wyników 20 lipca 2018 r. ok godz. 14.00
7. Przyjmowanie dokumentów od kandydatów na studia stacjonarne II stopnia* I tura 23-25 lipca 2018 r.
8. Kolejne tury przyjmowania dokumentów od kandydatów na studia, uruchamiane w przypadku niewypełnienia limitu miejsc* II tura 26-27 lipca 2018 r.
III tura 30 lipca 2018 r.

WRZESIEŃ

 Tura wrzesniowa jest uruchamiana w przypadku niewypełnienia limitów.

Studia stacjonarne I stopnia

 

L.P.

 

ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

 

TERMINY

 

1. Rozpoczęcie rejestracji w IRK 1 sierpnia 2018 r.
2. Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych 14 września 2018 r.
3. Pobranie przez system IRK ostatnich wpłat kandydatów 18 września 2018 r.
4. Pobranie przez komisję rekrutacyjną z systemu IRK list kandydatów 18 września 2018 r.

 

5. Zatwierdzenie przez UKR wyników rekrutacji na studia 18 września 2018 r.
6. Ogłoszenie wyników 19 września 2018 r. ok godz. 10.00
7. Przyjmowanie dokumentów od kandydatów na studia stacjonarne II stopnia* I tura 19,20 września 2018 r.
8. Kolejne tury przyjmowania dokumentów od kandydatów na studia, uruchamiane w przypadku niewypełnienia limitu miejsc*

Studia stacjonarne II stopnia

 

L.P.

 

ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

 

TERMINY

 

1. Rozpoczęcie rejestracji w IRK 1 sierpnia 2018 r.
2. Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych 14 września 2018 r.
3. Pobranie przez system IRK ostatnich wpłat kandydatów 18 września 2018 r.
4. Pobranie przez komisję rekrutacyjną z systemu IRK list kandydatów 18 września 2018 r.

 

5. Zatwierdzenie przez UKR wyników rekrutacji na studia 18 września 2018 r.
6. Ogłoszenie wyników 19 września 2018 r. ok godz. 10.00
7. Przyjmowanie dokumentów od kandydatów na studia stacjonarne II stopnia* I tura 19,20 września 2018 r.
8. Kolejne tury przyjmowania dokumentów od kandydatów na studia, uruchamiane w przypadku niewypełnienia limitu miejsc*

* Kandydaci są informowani o konieczności dostarczenia dokumentów w danej turze za pomocą osobistego konta w systemie IRK