Home | REKRUTACJA | Kalendarz rekrutacji – obcokrajowcy

Kalendarz rekrutacji – obcokrajowcy

CZERWIEC- LIPIEC

Ścieżka “P”

Obowiązują takie same terminy rekrutacji, jak obywateli polskich.

Kandydaci z maturą zagraniczną/dyplomem zagranicznym, którzy nie posiadają certyfikatu znajomości języka polskiego albo zaświadczenia o ukończeniu rocznego kursu przygotowującego do podjęcia nauki w języku polskim, przystępują do egzaminu sprawdzającego znajomość języka polskiego.

Kandydaci, którzy powinni przystąpić do egzaminu są zobowiązani zgłosić się mailowo (do 6 lipca 2018 r. – kandydaci na studia I stopnia, do 12 lipca 2018 r. – kandydaci na studia II stopnia) do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (rekrutacja@pedagog.uw.edu.pl) celem ustalenia godziny egzaminu.

Egamin odbędzie się 10-11 lipca 2018 r.- kandydaci na studia I stopnia

                               17 lipca 2018 r. – kandydaci na studia II stopnia

Ścieżka “C”

L.P. ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO TERMINY

 

1. Rozpoczęcie rejestracji w IRK 7 maja 2018 r.
2. Ostatni dzień rejestracji, wnoszenia

opłat rekrutacyjnych i przyjmowania dokumentów od kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia

4 lipca 2018 r.
3. Pobranie przez system IRK ostatnich wpłat kandydatów 5 lipca 2018 r.
4. Pobranie przez komisję rekrutacyjną z systemu IRK list kandydatów 5 lipca 2018 r.
5. Rozmowy kwalifikacyjne 6 lipca 2018 r.
7. Zatwierdzenie przez UKR wyników rekrutacji na studia 11-12 lipca 2018 r.
8. Składanie dokumentów 16-18 lipca 2018 r. – studia I stopnia
23-25 lipca 2018 r. – studia II stopnia
9. Ogłoszenie wyników 13 lipca 2018 r. ok godz. 14.00 – studia stacjonarne I stopnia

20 lipca 2018 r. ok. godz. 14.00 – studia niestacjonarne I stopnia

20 lipca 2018 r. ok. godz. 14.00 – studia stacjonarne II stopnia
24 lipca 2018 r. ok. godz. 14.00 – studia niestacjonarne II stopnia

WRZESIEŃ

Ścieżka “P”

Obowiązują takie same terminy rekrutacji, jak obywateli polskich.

Kandydaci z maturą zagraniczną/dyplomem zagranicznym, którzy nie posiadają certyfikatu znajomości języka polskiego albo zaświadczenia o ukończeniu rocznego kursu przygotowującego do podjęcia nauki w języku polskim, przystępują do egzaminu sprawdzającego znajomość języka polskiego.

Kandydaci, którzy powinni przystąpić do egzaminu są zobowiązani zgłosić się mailowo do 13 września 2018 r. do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (rekrutacja@pedagog.uw.edu.pl) celem ustalenia godziny egzaminu.

Egamin odbędzie się 18 września 2018 r.

Ścieżka “C”

L.P. ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO TERMINY

 

1. Rozpoczęcie rejestracji w IRK 1 sierpnia 2018 r.
2. Ostatni dzień rejestracji, wnoszenia opłat rekrutacyjnych i przyjmowania dokumentów od kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia 2 września 2018 r.
3. Pobranie przez system IRK ostatnich wpłat kandydatów 3 września 2018 r.
4. Pobranie przez komisję rekrutacyjną z systemu IRK list kandydatów 3 września 2018 r.
5. Rozmowy kwalifikacyjne 4 września 2018 r.
6. Zatwierdzenie przez UKR wyników rekrutacji na studia 7 września 2018 r.
7. Ogłoszenie wyników 7 września 2018 r. ok godz. 14.00