Home | Seminaria międzynarodowe – archiwum

Seminaria międzynarodowe – archiwum

Międzynarodowe Seminarium WP UW

Uprzejmie zapraszam do udziału w Międzynarodowym Seminarium Wydziału Pedagogicznego UW. Naszym gościem będzie Prof. dr. Reinhard Lohmiller (Evangelische Hochschule Freiburg). Wykład “Art Pedagogy and Social Work” odbędzie się 8 października 2018 o godz. 10.00-11.30 w sali  507 na naszym Wydziale.

Organizatorem spotkania jest dr hab. Waleria Stelmaszuk.

Serdecznie zapraszam,

Rafał Godoń

Aktualne do dnia 8 October 2018, godz. 10:04

Międzynarodowe Seminarium Wydziału Pedagogicznego UW: 30.05.2018, godz. 15.30, sala 414

Uprzejmie zapraszam do udziału w kolejnym spotkaniu w ramach Międzynarodowego Seminarium WP UW, które odbędzie się 30 maja (środa) o godz. 15.30 w sali 414. Naszym gościem będzie Prof. Bassam Omari (University of Jordan, Jordania), którego wystąpienie „Pedagogy and problems in higher education” będzie punktem wyjścia do dyskusji o edukacji i współczesnych problemach szkolnictwa wyższego.

Serdecznie zapraszam, Rafał Godoń

Międzynarodowe Seminarium Wydziału Pedagogicznego UW: 29.05.2018, godz. 16.30, sala 414

Serdecznie zapraszam do udziału w kolejnym spotkaniu w ramach cyklu Międzynarodowego Seminarium WP UW.

29 maja o godz. 16.30 naszym gościem będzie prof. Giuseppe Mari (Università Cattolica del Sacro Cuore), który wygłosi wykład „Moral education and narration”.

Abstract. Since the beginning of Western culture utopias and tales have been involved within moral education. The contribution aims to make clear that this kind of literature is suitable from the pedagogical point of view principally because of the symbolic communicative style.

Organizatorzy: Pracownia Pedagogiki Ogólnej i Filozofii Edukacji oraz PTP Oddział w Warszawie Serdecznie zapraszam, Rafał Godoń

Międzynarodowe Seminarium Wydziału Pedagogicznego UW: 28.05.2018, godz. 14.00

Serdecznie zapraszamy na spotkanie z panią prof. Anną Kindler z The University of British Columbia, Faculty of Education. Pani profesor wygłosi wykład pt. “Facing (and responding to) the challenges of internationalization in the academia in the 21st century”.

Tematem wykładu będzie problematyka internacjonalizacji edukacji. W trakcie wykładu zaistnieje możliwość dyskusji na temat możliwości zmian i potrzeby reformy szkolnictwa wyższego, włącznie z problematyką internacjonalizacji edukacji – tworzenia warunków kształcenia się i doskonalenia umiejętności dla studentów i profesorów poprzez międzynarodowe kontakty i programy, które pozwalają na poszerzanie horyzontów w kontekście globalnych powiązań i rozwiązywania wspólnych problemów świata. Przykładem takich działań i współpracy międzynarodowej będą informacje o działalności Międzynarodowego Stowarzyszenia Wychowania przez Sztukę INSEA. Spotkanie w języku angielskim i polskim.

Spotkanie odbędzie się w poniedziałek 28 maja 2018 o godzinie 14.00 w sali 507.

dr Mariusz Samoraj oraz Zakład Edukacji Estetycznej i Studiów nad Kulturą

Międzynarodowe Seminarium WPUW: 25.04.2018 godz. 16.30, sala 501

Szanowni Państwo,

uprzejmie zapraszam na kolejne spotkanie w ramach Międzynarodowego Seminarium Wydziału Pedagogicznego UW.

18 kwietnia 2018 o godz. 13.30 w sali 507 spotka się z nami dr Mariya Kozolup z Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki we Lwowie. Pani Doktor wygłosi wykład “The Challenges of Teaching Foreign Languages and Academic Communication at Lviv University”. Organizatorem spotkania jest p. dr Kamila Wichrowska

Serdecznie zapraszam,

Rafał Godoń