Home | Rada Wydziału

Rada Wydziału

Skład Rady Wydziału Pedagogicznego UW w kadencji 2016-2020

Dziekan Przedstawiciele  innych nauczycieli akademickich
Dr hab. Anna Wiłkomirska, prof. UW Dr Ewa Dębska
Prodziekani Dr Monika Gromadzka
Dr hab. Anna Zielińska, prof. UW Dr Anna Marianowska
Dr Barbara Murawska Dr Jerzy Marek
 Samodzielni nauczyciele akademiccy Dr Małgorzata Przanowska
Dr hab. Roman Dolata, prof. UW Dr Halina Rotkiewicz
Dr hab. Grażyna Dryżałowska, prof. UW Mgr Anna Sobolewska
Dr hab. Adam Fijałkowski, prof. UW Dr Anna Steinhagen
Dr hab. Rafał Godoń Dr Piotr Zańko
Prof. dr hab. Zbigniew Izdebski
Dr hab. Janina Kamińska Przedstawiciele  pracowników  niebędących nauczycielami
Dr hab.  Małgorzata  Karwowska-Struczyk, prof. UW Mgr Dorota Michałowska
Dr hab. Remigiusz Kijak Mgr Anna Szewczyk
Dr hab. Maria Kolankiewicz, prof. UW
Dr hab. Anna Kowalewska
Dr hab. Krystyna Lubomirska Przedstawiciele studentów
 Prof. dr hab. Krystyna Marzec-Holka Karolina Kurpińska
Prof. dr hab. Stefan Mieszalski Natalia Prymek
Prof. dr hab. Krystyna Milczarek-Pankowska Marta Siedlecka
Prof. dr hab. Joanna Madalińska-Michalak Anna Stańczak
Dr hab. Agnieszka Naumiuk Ewelina Suwalska
Dr hab. Mirosław Pęczak Oskar Wojtynowski
Dr hab. Marlena Plebańska
Prof. dr hab.  Józef  Półturzycki
Dr hab. Jan Rutkowski Przedstawiciel doktorantów
Dr hab. Ewa Skibińska mgr Rafał Pląsek
Dr hab. Paulina Sosnowska
Dr hab. Zofia Stelmaszuk  Przedstawiciel Związków Zawodowych
Dr hab. Andrzej Wierciński, prof. UW  Dr hab. Zofia Stelmaszuk
Prof. dr hab.  Irena  Wojnar (urlop)
Dr hab. Małgorzata Żytko, prof. UW Osoby zaproszone
 Prof. dr hab.  Barbara  Woynarowska
Dr hab. Alicja Siemak-Tylikowska, prof. UW
Prof. dr hab. Barbara Wilgocka-Okoń
Prof. dr hab. Henryka Kwiatkowska
Prof. dr hab. I.Szybiak
Dr hab. Henryk Depta, prof. UW
Prof. dr hab. Andrea Folkierska
Prof. dr hab. Elżbieta Putkiewicz
Mgr Urszula Pawłowicz

Terminy posiedzeń Rady Wydziału w r.a. 2017-2018

10.10, 14.11, 12.12, 16.01, 27.02, 27.03, 24.04, 29.05, 26.06

Terminy posiedzeń Rady Wydziału w r.a. 2016-2017

11.10, 29.11, 20.12, 24.01, 28.02, 28.03, 25.04, 23.05, 27.06

Terminy posiedzeń Rady Wydziału w r.a. 2015-2016

13.10, 24.11, 15.12, 26.01, 23.02, 22.03, 26.04, 17.05, 21.06

 

Składy Komisji w kadencji 2016-2020 (Pobierz)

Składy Komisji w kadencji 2012-2016 (Pobierz)

 

Materiały z posiedzenia Rady Wydziału z 24 kwietnia 2018

Porzadek posiedzenia Rady Wydziału (Pobierz…). Protokół z posiedzenia Rady Wydziału (Pobierz…).

Materiały z posiedzenia Rady Wydziału z 27 marca 2018

Porządek posiedzenia Rady Wydziału (Pobierz…) Protokół posiedzenia Rady Wydziału (Pobierz…)

Materiały z posiedzenia Rady Wydziału z 27.02.2018

Porządek posiedzenia Rady Wydziału (Pobierz…) Protokół posiedzenia Rady Wydziału (Pobierz…)

Materiały z posiedzenia Rady Wydziału z 14 listopada 2017 r.

Porządek posiedzenia Rady Wydziału (Pobierz…).  Protokół posiedzenia Rady Wydziału (Pobierz…)