Home | Projekty

Projekty

Akademia Sztuki Myślenia

 

ISOTIS

ISOTIS (Inclusive Education and Social Support to Tackle Inequalities in Society; grant agreement No. 727069) to międzynarodowy projekt badawczy finansowany przez Unię Europejską w ramach programu Horyzont 2020; realizowany jest przez 17 partnerów z 11 krajów europejskich. Projekt rozpoczął się w styczniu 2017 r. i skończy się w grudniu 2019 r. ISOTIS ma przyczynić się do wypracowania skutecznych strategii w obszarze polityki społecznej i edukacyjnej oraz praktyki, przede wszystkim do rozwoju i promowania rozwiązań mających na celu przeciwdziałanie wcześnie powstającym i utrzymującym się nierównościom edukacyjnym. W Polsce kierownikiem projektu jest dr hab. Małgorzata Karwowska-Struczyk, prof. UW. Read More »

CARE

CARE is a collaborative project funded by the European Union (FP 7) to address issues related to the quality, inclusiveness, and individual, social, and economic benefits of early childhood education and care in Europe.

The central goal of CARE is to develop an evidence-based and culture-sensitive European framework of developmental goals, quality assessment, curriculum approaches, and policy measures for improving the quality and effectiveness of early childhood education and care (children 0-6 years old).

CARE is a collaborative project that includes 11 partners and countries, covering all regions of Europe.

In Poland the coordinator of the project is Professor Małgorzata Karwowska-Struczyk, supported by the assistant Olga Wysłowska from the Early Childhood Educational Department Faculty of Education.

Theme: SSH.2013.3.2-2–“Early childhood education and care: promoting quality for individual, social and economic benefits”

Grant agreement no: 613318

Reducing Early School Leaving in Europe

Reducing Early School Leaving in Europe www.RESL.eu
The RESL.eu project presents a comprehensive, intersectional and gender sensitive approach of the issue of Early School Leaving (ESL) in Europe aiming at in-depth analyses of existing data and the collection of new empirical data in order to innovate educational systems at the European, national and regional level.
The EU benchmark for the decrease of ESL rates is set at 10% for 2020, yet trends in different countries show this goal will be difficult to achieve, making recommendations and tools sustaining policy makers a priority in this project.

Publikacja w ramach projektu RESL.eu

Zespół badawczy z Wydziału Pedagogicznego pod kierunkiem dr Hanny Tomaszewskiej-Pękały w ramach projektu „Reducing early school leaving in Europe” (RESL.eu, 320223) przygotował publikację pt.: „Finding inspiring practices on how to prevent ESL and school disengagement. Lessons from the educational trajectories of youth at risk from nine EU countries”. Publikacja jest dostępna w wersji elektronicznej pod linkiem:

https://www.uantwerpen.be/images/uantwerpen/container23160/files/Deliverable%205_1_Publication%206_final_final_27_10_2017.pdf

ADVANCES: MA Advanced Development in Social Work

W odpowiedzi na wyzwania stawiane systemom pomocowym W Europie i na świecie przez coraz bardziej złożoną, globalną rzeczywistość, studia magisterskie ADVANCES: MA Advanced Development in Social Work oferują europejski program kształcenia na poziomie wyższym w zakresie pracy socjalnej. W ramach tego programu nabywane są wiedza i umiejętności charakteryzujące wykwalifikowanych praktyków pracy socjalnej, dzięki połączeniu wiedzy czołowych uczelni z pięciu krajów Unii Europejskiej. Oczekiwane wyniki kształcenia w oparciu o doświadczenia międzynarodowe, oferowane treści nauczania oraz nowoczesna metoda kształcenia mobilnego w programie ADVANCES podkreślają możliwość transferu i stosowania wiedzy w zakresie pracy socjalnej w różnych kontekstach kulturowych na arenie międzynarodowej. W ramach programu powstało także konsorcjum pięciu uczeleni wyższych. Read More »