Home | Porady techniczne

Porady techniczne

Udostępnianie licencji SPSS pracownikom i studentom UW

Sposób udostępniania oprogramowania i kodów jest narzucony umowami licencyjnymi. Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem zasady użytkowania SPSS.

  1. Każdy użytkownik Pracownik/student musi pisemnie zaakceptować warunki licencji na odpowiednim formularzu rejestracyjnym.
  2. Po zaakceptowaniu deklaracji koordynator lub upoważniony pracownik (p.125) może udostępnić użytkownikowi nośnik lub email z oprogramowaniem oraz kody licencyjne.
  3. Każdy użytkownik SPSSa musi co roku odnowić swą rejestrację. Dokument akceptacji licencji Koordynator musi przechować przez 2 lata  (do pobrania: Formularz akceptacji licencji  SPSS).

 

Instrukcja aktualizacji lub aktywacji licencji lokalnej SPSS

Instrukcja instalacji oprogramowania SPSS

Inne porady

Tworzenie pliku PDF

Instrukcja do sali 413

Instrukcja do sali 414

Jak używać laptop z rzutnikiem

Nagrywanie prac dyplomowych