Home | Author Archives: jenny (page 4)

Author Archives: jenny

Wyniki postępowania rekrutacyjnego na studia doktoranckie 2018/2019

Lp. Imię i nazwisko Łączna liczba punktów
1. Izabella Chronowska Benedyk 65
2. Martyna Cieśla 78
3. Monika Damaszko 55
4. Adam Janas 85
5. Magdalena Kociszewska 80
6. Aleksandra Matysiak 75
7. Beata Panz 75
8. Paulina Powęska 75
9. Anna Urban 65

Ośrodek Rozwoju Edukacji 

Ośrodek Rozwoju Edukacji ogłasza nabór na stanowisko specjalisty w Wydziale Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego

 Szczegóły nt. rekrutacji dostępne są w BIP ORE: https://bip.ore.edu.pl/index.php?id=136&zoom=990.

Zaproszenie na wystawę

„Przestrzenią ducha, gdzie można rozwinąć skrzydła, jest cisza”

Antoine de Saint-Exupéry

 

Zapraszam na wystawę fotograficzną p.t. „Cisza” zrealizowaną przez  Naukowe Koło Fotografii Społecznej Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego

 Wystawa jest dostępna do 9 września 2018 r. w Galerii UW (pasaż BUW)  przy ul. Dobrej 56/66

Dr Leszek Rowicki

Ethics & Education

Biennial conference ETHICS AND EDUCATION

Ethics and Education is a biennial international conference organized by the Faculty of Education and the Institute of Philosophy, University of Warsaw. Launched in 2011 Ethics and Education conference is aimed as an arena for international debates for educationalists, philosophers, and all scholars interested in ethical aspects of education.

To e-mail the conference organizers:

Joanna Górnicka-Kalinowska

Rafał Godoń

Cykliczne konferencje ETHICS AND EDUCATION

„Ethics and Education” jest cykliczną międzynarodową konferencją naukową, organizowaną przez Wydział Pedagogiczny i Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego.

Konferencja odbywa się od 2011 roku co dwa lata i jest okazją do wymiany doświadczeń między badaczami z różnych ośrodków akademickich zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Tematyka konferencji dotyczy szeroko rozumianej problematyki etyczno-edukacyjnej, łączy zainteresowania zarówno pedagogów, jak i filozofów, a zwłaszcza badaczy etyki. Spotkania stanowią szczególną okazję do wymiany myśli i doświadczeń uczestników, w tym także szerokiego grona słuchaczy, którzy choć nie wygłaszają referatów, to jednak biorą udział w dyskusjach. W referatach uczestnicy prezentacją wyniki swoich badań, które prowadzili w ostatnim okresie. Prelegenci są zapraszani do udziału i prezentacji swoich badań przez organizatorów konferencji.

Konferencja E&E dzięki swej cykliczności i sposobowi doboru prelegentów pozwala na budowanie wspólnoty uczonych, którzy spotkania konferencyjne wykorzystują nie tylko do publikacji rezultatów badań, ale także do krytycznej refleksji.

 

Uwaga! Druga tura rekrutacji!

W ramach II tury rejestracji dostępne są następujące specjalności:
Studia stacjonarne I stopnia – edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z wczesnym nauczaniem języka angielskiego
Studia niestacjonarne I stopnia –  wszystkie specjalności
Studia stacjonarne II stopnia – animator kultury i doradca edukacyjno-zawodowy w społeczeństwie wielokulturowym, edukacja artystyczna i medialna, polityka oświatowa-menedżer oświaty, studia nad dzieckiem i rodziną, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną; graduate programme in teaching English to young learners (obie specjalności)
Studia niestacjonarne II stopnia – wszystkie specjalności
Rejestracja w systemie IRK od 2018-08-01 do 2018-09-14.